Uitgesteld: Handels- en innovatiemissie naar Taiwan

De congresorganisator TCA heeft samen met de stad Taipei aangekondigd dat de Smart City Summit & Expo verplaatst wordt naar 29 juni t/m 3 juli. Onze handels- en innovatiemissie naar Taiwan wordt daarom ook verplaatst naar diezelfde week.

Na consultatie met de Netherlands Trade & Investment Officie in Taipei en met delegatieleider burgemeester van Zanen van de gemeente Utrecht is besloten om onze handels- en innovatiemissie te verplaatsen naar 29 juni t/m 3 juli. Op die manier kunnen delegatieleden alsnog aanwezig zijn bij de Smart City Summit & Expo in Taipei, dat een belangrijk onderdeel is van deze missie.

Utrecht Region heeft begrip voor het besluit van TCA en de stad Taipei. De gezondheid van een ieder staat voorop. Ons missieteam neemt zo snel mogelijk contact op met de delegatieleden, om hen te helpen met praktische zaken rondom deze verplaatsing.

Meer informatie over de missie naar Taiwan